Publikovali jsme v odborném tisku

BIO HUBu
věnovaný Zelené dohodě, bioekonomice a také BIO HUBu


Zemědělec

O kompostu v praxi – technologie
O kompostu v praxi – kvalita
O kompostu v praxi - půda
O kompostu v praxi - ekonomika
O kompostu v praxi - agrotechnika
O kompostu v zemědělské praxi
Půda a voda

 

ODPADY
Přehled technologií pro recyklaci BRO/BRKO
Půda a voda
Lze dosáhnout cílů pro biologické odpady ?
Sběr a zpracování komunálních odpadů
Cíl: funkční sítě recyklace, které produkuje kvalitní organické hnojivo
Technologie a využití kompostu na trhu
Krajina - půda- voda: udržitelné hospodaření v krajině
Komunikace a spolupráce v regionech
Ekonomický efekt využití komunálních bioodpadů v zemědělské praxi

MLADÁ FRONTA DNES
Technologická inovace kompostárny jako příklad bioekonomiky v praxi
Půda a voda: chceme udržet vodu v krajině

ODPADOVÉ FÓRUM
Technologie recyklace bioodpadu jako nutná podpora uzavření koloběhu živin


ÚRODA

Kompost na půdách ohrožených erozí
Výhody aplikace kompostu do půdy
Kompost, humus a půda
577 518

520 578

 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství