Aktuality

05. 06. 2022

MAPA KOMPOSTÁREN V ČR

Mapa kompostáren a produkce BRKO vznikla v rámci projektu NAZV QK1920177

Detail článku
05. 06. 2022

DOTAZNÍK KOMPOST V ZEMĚDĚLSTVÍ

Zjišťujeme informovanost a zájem o využití kompostu v zemědělství!

Detail článku
29. 04. 2022

REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KONCEPTU - STUDIE

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky

Detail článku
27. 04. 2022

VÝŽIVA FOSFOREM A MIKROPRVKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

6.5. 2022 Ekofarma PROBIO

Detail článku
26. 04. 2022

Projekt Analýza a úpravy aplikačnı́ch schémat kompostů

QK22020032 Analýza a úpravy aplikačnı́ch schémat kompostů směřujı́cı́ch k posı́lenı́ systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti

Detail článku
26. 04. 2022

I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

 I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

Detail článku
26. 04. 2022

Zdravá a suchu přizpůsobená péče o půdu a krajinu

Projekt AGRISAN je realizován v období 1.10.2021 – 31. 12.2022 v programu přeshraniční spolupráce INTERREG v prioritní ose Životní prostředí a zdroje.

Detail článku
11. 04. 2022

Nabídka laboratoře INTEKO

Nově nabízíme testy kvality kompostu dle ČSN 465735 včetně parametrů zralosti a stability metodou NIRS zahrnující interpretaci výsledků s návrhem využití dle skutečně dosažených hodnot

Detail článku
09. 02. 2022

Příručky pro odbornou praxi

Příručky pro odbornou praxi kompostování a využití kompostu pro zemědělství.

Detail článku

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství