Partneři ZERA

Mendelova univerzita v Brně
Masarykova univerzita v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

BOKU WienVýzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. v Praze,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Praze,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku,
Místní akční skupiny regionu ČR,

Energetická agentura Vysočiny,
Chaloupky o.p.s.

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí 
BFA Vídeň,
ECN - European compost network ,
ELSA - European Land and Soil Aliance,
Přátelé země Slovensko,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Česká inspekce životního prostředíCZ Biom České sdružení pro biomasu
Enviweb - vše pro promyslovou ekologii na internetu
Region soudržnosti jihovýchod
Kraj Vysočina

Agentura pro podporu podnikání a investic
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropský sociální fond ČR
INTERREG III A Rakousko - Česká republika
Ministerstvo kultury ČR
Operační program životní prostředí
Státní zemědělský intervenční fond

Fondy Evropské unie
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Průvodce světem finančních podpor
Koordinační seskupení NNO Vysočina
Spolek pro obnovu venkova
Rozvoj venkova

AGRO vzdělávání a poradenství
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Pro-farm.cz

579 580

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství