Certifikace kompostu dle ISO norem

ZERA vytvořila program – schéma certifikace kompostu verze 03/22. Jako opatření s minimálním environmentálním dopadem na životní prostředí během celého cyklu (vlastní kompostování a včetně účelu použití). Jedná se o nastavení pravidel pro certifikaci kompostu. ZERA je výlučným majitelem tohoto schématu.

Veškerý kompost, který chce kompostárna prodávat, je nutné vždy registrovat u UKZÚZ. Registrovaný kompost je přitom definován pouze jako organické hnojivo, které je bezpečné a které má určitý minimální obsah dusíku a spalitelných látek. S trochou nadsázky tak lze říct, že registrace nerozlišuje rozdíly např. mezi hnojem a kompostem – oba spadají do jedné kategorie a jsou posuzovány podle stejných kritérií. 

ZERA stále upozorňuje na to, že je třeba rozlišovat původ hnojiva a tedy kvalitu, která vzniká díky technologii.

Proč? Co to v realitě způsobuje? 

Registrovaný kompost nerozlišuje mezi stabilním a tzv. čerstvým kompostem. Čerstvý kompost je přitom třeba využívat na poli jinak než ten stabilní. Ale jak má toto zemědělec rozlišit, když tuto informaci od výrobce nemá? Navíc čerstvý kompost znamená významně zvýšené emise skleníkových plynů při výrobě, skladování i aplikaci na pole. 
U registrovaného kompostu zákazník tedy přesně neví, jak kvalitní kompost nakupuje a jak ho má správně využít. 

V současné době zaručuje certifikace jedinou jistotu pro zákazníky, že nakupují skutečně kvalitní a bezpečný kompost.

Certifikát potvrzuje, že kompost byl vzorkován a testován v souladu s platnou legislativou a ČSN 465735 Kompostování a splňuje požadavky ISO norem.

Kompostárna a její zákazníci získají díky certifikaci:

Tabulka 1: Srovnání informací o kompostu (registrovaný x certifikovaný) je uvedena v této tabulce:

Srovnání informací pro zákazníky Registrovaný
kompost
Certifikovaný
kompost 
Stabilita a zralost
✓ 
Celkový obsah dusíku ✓ 
Dynamika dusíku 
(obsahy volného a vázaného dusíku)

✓ 
Obsah P. K. Mg, Na, S
✓ 
Obsah klíčivých semen
✓ 
Vodivost (pro výrobce substrátů)
✓ 
Záruka rozkladu průmyslově kompostovatelných materiálů
✓ 

Certifikovaný kompost:

Certifikační autority v ČR:

537 535

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství