Základní agrotechnika s kompostem a půdou

ZERA je pracovištěm podpory a ověření  kvality kompostu

METODIKY VYUŽITÍ KOMPOSTU

Zajímavé informace o půdě:

Publicita kompostu 
www.puda.kompost.zivot.eu

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB) 
www.rostlinyprobudoucnost.com

Filmy o půdě:

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

Doc. Miko

547 546

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství