Poradenství pro zemědělce

Pro zemědělce nabízíme:

  1. Odběry půdy v terénu, její laboratorní rozbor a následnou interpretaci výsledků včetně doporučení základní agrotechniky pro danou lokalitu.
  2. Poradenství jak hospodařit s uhlíkem a dusíkem - bilance živin - součástí je i nabídka našeho SW pro bilanci organické hmoty

Dále nabízíme komplexní know-how o kompostování:

Dále nabízíme interpretaci skutečně dosažené kvality kompostu - více informací v sekci pro kompostáře.

Kontakt:

Ing. Hejátková Květuše
mobil: +420 602 710 437
e-mail: hejatkova@zeraagency.eu

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství