Materiály ke stažení

Leták o kompostu

Schéma certifikace kompostu

Metodiky:
Kompost a ochrana vod
Kompost - organická hmota v půdě
Management využití kompostu - eroze
Metodika testování zralosti kompostu
Monitoring skladování kalů z ČOV

ODPADY
Přehled technologií pro recyklaci BRO/BRKO
Půda a voda
Lze dosáhnout cílů pro biologické odpady ?
Sběr a zpracování komunálních odpadů
Cíl: funkční sítě recyklace, které produkuje kvalitní organické hnojivo
Technologie a využití kompostu na trhu
Krajina - půda- voda: udržitelné hospodaření v krajině
Komunikace a spolupráce v regionech
Ekonomický efekt využití komunálních bioodpadů v zemědělské praxi

MLADÁ FRONTA DNES
Technologická inovace kompostárny jako příklad bioekonomiky v praxi
Půda a voda: chceme udržet vodu v krajině

ODPADOVÉ FÓRUM
Technologie recyklace bioodpadu jako nutná podpora uzavření koloběhu živin

500 533

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství