Bioodpad, kompostování

SLUŽBY CENTRA BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

ZERA se věnuje projektům, pro něž je charakteristická komplexnost technologického řešení recyklace a využití odpadů v oběhovém hospodářství, podpora využití kompostu na zemědělské půdě včetně terénního poradenství.

ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ

Stáli jsem u zrodu projektů výstavby a zprovoznění zařízení na zpracování bioodpadu – kompostárny REFERENCE

535

SYSTÉMY SBĚRU

Pomáhali jsme obcím nastavit systémy odděleného sběru a zpracování bioodpadu po praktické i ekonomické stránce. REFERENCE

536

SYSTÉM KVALITY KOMPOSTU

jsme jediné pracoviště v ČR, které disponuje laboratoří pro stanovení zralosti kompostu metodou NIR. LABORATOŘ

537

Pro zájemce o zřízení kompostárny i provozovatele nabízíme:

Projektový záměr (plán):

Provoz stávajícího zařízení:

Dokumentace zařízení:

Registrace výstupu ze zařízení dle zákona 156/1998 o hnojivech nebo vyhl. 341/2008 Sb.

Terénní poradenství na kompostárně


Kvalita kompostu

Zpracování žádostí o dotaci nabídka

Mimo to připravujeme osvětové a enviromentální programy zaměřené na třídění odpadu, využití kompostu v zemědělské půdě EVVO.  Pořádáme mezinárodní konference k tématu biologicky rozložitelných odpadů a další vzdělávací akce VZDĚLÁVÁNÍ.

Kontaktní osoba centra BRO - Bc. Olga Křížová, e-mail:krizova@zeraagency.eu mob.: 724 144 401

336 337

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství